Facecare > За Facecare > Европейски програми

Европейски програми

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RF0P002-2.073-0753-C01

Бенефициент:  «ФЕЙСКЕЪР» ЕООД

Обща стойност:  5 700 лв., от които  4 845 лв.
европейско и  855 лв. национално съфинансиране.

Начало:  23.06.2020г.
Край:      23.09.2020г.